Yeni Kayıt PDF Yazdır E-posta

 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KAYIT KILAVUZU

 B A Ş V U R U L A R:
1. Açık Öğretim Lisesi 2014 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 01 - 26 Eylül 2014Başvuru Yeri:
• AÖL Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler İl ve İlçelerde Bulunan MEM ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine
 müracaat edeceklerdir.

Yeni Kayıt Katılım Bedeli: Açık Öğretim Lisesine AÖL yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini yatırmak zorundadır. 2014 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen

— 20.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.
— 5.00TL’yi ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Meslekî Eğitim Merkezi müdürlüklerinin okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu karşılığında teslim edecektir.
       AÖL Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya yatıranların katılım bedelini yatırdığına dair bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya eksik yatıranların/ yanlış yatıranların kayıtları sistem tarafından yapılmamaktadır.

AÖL Açık Öğretim Liselerine kayıt başvurusu yaptıktan sonra kaydını iptal edenlerin ücretleri geri iade edilmez.

• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların yeni kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.
• Ceza evlerinde hüküm giymiş yabancı uyru  klulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar katılım bedellerini yatırabilmek için kayıt yaptıracakları okul/ceza evi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne ulaşmalı gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından ücretlerini yatırabilecekleri banka hesap numarası verilecektir. Yabancı uyruklu hükümlüler verilen banka hesap numarasına katılım bedelini ad ve soyadıyla havale yaptıracaklardır. Hükümlüler yatırmış oldukları ücretin dekontunu ve kimlik bilgilerini gösterir resmi bir belgenin fotokopisini durumlarını anlatan dilekçenin ekinde Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta/kargo ile ulaştıracaklardır. İstenen bilgileri Açık öğretim lisesine ulaşan öğrencinin kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Öğrencinin kayıt evrakları kaydı alan okulda kalacak olup Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

 

I. BÖLÜM AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

 
1.   Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Meslekî Eğitim Merkezine gitmesi gerekmektedir
a) AÖL Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
b) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

c) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programından ayrılanlar,
d) Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri veya fen liselerinden ayrılanlar,
e) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından gelen öğrencilerden; hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardan ayrılanlar ve 10. sınıfa geçip hiç not almamış olanlar,
f) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar veya Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,
g) Yurt dışında meslek okumuş denklik belgesiyle kayıt yaptıracaklardan halen yurtdışında ikametgâh ettiğini belgelendirenler.
h) Yurt dışında öğrenim görmüş ancak halen yurt dışında ikametgâh ettiğini belgelendiremeyenlerden öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri, yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi ve toplam kredisinin eğer alan seçmiş ise alan kredisinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

2.   Kayıt Başvuru Evrakları:
a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim  okulu veya  ortaokul  diplomasının  aslı  (diploması  kayıp  olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

b)
 Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;

a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

 
c) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

d) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları(Silik Form C):
Silik Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);
a)  Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı. Not: Yeni kayıt alacak okullar bu öğrencilerin kayıtlarını sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki   ?silik  öğrenci   form   C   girişinden?   yapacaklardır.   (Bu  işlem   halk   eğitimi   merkezi müdürlüklerince de yapacaktır.)
e) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi)
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.

e) Kayıt   işlemi   tamamlandıktan   sonra   bilgisayardan   alınacak   yeni   kayıt   öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknamesinin ikinci sureti ile ortaokul diplomasını tasdiknameyi kesen okuldan istenecektir. Yeni kayıt olan Öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecektir.
       AÖL Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır.

      Yeni kayıt alacak okullar sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki “tasdiknameli öğrenci form C” girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarıda sıralanan belgeler konulacaktır.

 


f)      MAÖL Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış veya halen kayıtlı öğrenci:
a) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler geçiş dilekçelerini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderecektir. Bu öğrencilerin geçiş işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak Açık Öğretim Lisesine kayıt için müracaat eden öğrencilerin evrakları müracaat ettikleri okullarda arşivlenecek. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne Geçiş dilekçesi dışında herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
c) Sistem üzerinden geçişi yapılan öğrenciler ders seçimini yapacaklardır. Geçiş şartlarını taşımayan öğrencilere geçişlerinin neden yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

 


Mesleki Açık Öğretim Lisesinden MAÖL tasdikname alarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler.
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
d) Tasdikname belgesinin aslı,
e) Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim lisesinde okumak isteyen öğrencilerden, kayıt kabul şartları uyanların Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.).

 
Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4. dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.)
Öğrencilerin durumu sistem üzerinden incelenerek öğrencilik durumlarının kayıt kabul şartlarına uyup uymadığı konusunda öğrenci bilgilendirilecektir.

 

 

II. BÖLÜM KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER

 

1. Denklik İşlemleri:
Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
b) Denklik işlemleri yurt içinde illerde Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonlarca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.

2. Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimizin ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Yukarıdaki şatlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

3. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
a) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,
b) Kayıt ücretini yatırmış ancak Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Liseleri müdürlüğüne işletmemişse,
c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
e) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
f) Katılım bedelinden muaf olan öğrencilerin muafiyet belgelerinin gönderilmemesi durumunda;
Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
 

4. Başvuru Evrakları
• Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Liseleri Müdürlüğünce kurulan kayıt kabul komisyonu tarafından incelenecektir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere öğrenciye/velisine iade edilecektir.
• Bu durumdaki öğrenciye kaydının niçin kabul edilmediği bildirilecek.
• Öğrenci/veli yeni kayıt süresi içinde eksik evraklarını tamamlamayarak teslim etmesi halinde kaydı alınacaktır.
• Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır. (Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim okuluna yönlendirilecek veya ortaokuldan mezun olduğuna/sayıldığına dair okulundan yazı getirmesi istenecektir.)
• İşlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması için merkezden atılan mesajların okunarak uygulanması gerekmektedir.
 
5. Askerlik Ertelemesi:
Askerlik Ertelemesi:  Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında olup aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz, irtibat bürolarından (Halk eğitim merkezleri, Liseler ve Anadolu liseleri) Ek.c2 formunu doldurtup onaylattıktan sonra Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.
Tecil şartları:
1. Askerlik çağının gelmiş olması,
2. Toplam dönemin 12 ve altında bulunması,
3. Erteleme isteğinde bulunacağı dönem itibarıyla aktif olması gerekmektedir.
 

6. Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:
a) Özürlü öğrenciler kayıt aşamasında özür durumlarını sisteme işletip özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Lisesi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
b) Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
c) Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
d) Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.
e) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
f) Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabileceklerdir.
g) Rahatsızlığını doktor raporuyla belgelendirerek sınava evde veya hastanede girecek öğrenciler sınavdan bir ay önce gerekli evrakları (rapor, dilekçe) ile birlikte Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

 
7. AÖL - Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:
Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Donuk Öğrenci       : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Silik Öğrenci : Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.

 


III. BÖLÜM ÖĞRETİM SİSTEMİ, DERS SEÇİMİ VE KİTAPLARIN ALINMASI

 


1.   Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.
c) 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler 4 yıllık eğitim sistemine dahildirler.
d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine göre tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren alan dersleri kademeli olarak kaldırılmıştır. Bundan dolayı İlköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları belgede dönemi 3 ve daha aşağı olanlar alansız olarak, getirdiği belgesindeki dönemi 4 ve daha yukarı olanlar alanlı olarak kayıt yapılacaktır. 
e) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler yılda iki (üçüncü dönem sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar, 22 Temmuz 1994 ve daha önceki doğumlu olanlar üç) kez dönem sonlarında yapılan sınavlara yeni kayıt yaptırarak/kayıt yenileyerek katılabilirler.
f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erişmeleri gerekmektedir
g) Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.

Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
• 1990-1991 eğitim öğretim yılı ve daha önceki tarihlerde (1990-1991 eğitim öğretim yılı dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
• 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 ve 1994-1995 eğitim öğretim yıllarında tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
• 1995-1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur
Yukarıda verilen öğrenim yıllarına göre belgeler incelenerek. Örgencilerin almış oldukları derslerin not dökümlerinin tasdiknamenin ekinde bulunmasına dikkat edilecek. Ayrıntılı not dökümü (EK 2 belgesi) olmayan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

 


2. Ortak Dersler:
Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
• Ortak dersler başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir.
• Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
• Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
• Genel Kültür Alanından mezun olabilmek için ortak derslerden en az 80 kredi kazanılmalıdır.

 


3. Alan Dersleri:
• Genel Kültür alanının Alan Dersi yoktur.
• Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil Alanı seçen Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 3 ve 3. dönemden sonra alan dersleri karşılarına çıkar.
• Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmesi gerekmektedir.
• Mezuniyet için gerekli olan 80 alan kredisi, alan derslerinden tamamlanır.

4. Seçmeli Dersler:
• Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan (isteğe bağlı ) derslerdir.
• Gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir.
• Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

5. Kredi:
Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir.
• Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
• Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
• Daha önce alan seçmeli sınıf, kredili ve sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.
Toplam Kredi: Açık Öğretim Lisesinde kazanılan ve tasdikname/denklik ile getirilen derslerin denkliğinin yapılmasıyla kazanılan kredilerin toplamı. (Toplam krediye alan kredisi dahildir.)
 
Alan Kredisi: Açık Öğretim Lisesinde ki alanlara karşılık gelen derslerden kazanılan kredilerin toplamıdır.

6. Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:
Açık Öğretim Lisesine 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden; ilköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle 1. 2. ve 3. döneme kayıt yaptıran öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup kayıt yenilediğinde 1. 2. ve 3. dönem öğrencisi olanlar alan seçmeyeceklerdir.
Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup dönemi 4 ve üzerinde olanlar öğrenciler aşağıdaki alanlardan mezun olabileceklerdir.
• Sosyal Bilimler Alanı
• Türkçe-Matematik Alanı
• Fen Bilimleri Alanı
• Yabancı Dil Alanı
• Genel Kültür Alanı

 


7. Alan Tercihinin Yapılması
• Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı önemli rol oynamaktadır.
• Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri kabul edilmez. (Batı Avrupa Programı hariç)
• Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
• Alan değiştiren öğrencilerin alan değiştirdikten sonra mezuniyet için gerekli olan şartları tamamlasa dahi, mezun olabilmesi için en az bir kez seçtikleri alandan sınava girmek zorundadır.

8. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
a) Açık Öğretim Lisesine alansız olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları.
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması. Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,
b) Açık Öğretim Lisesine alanlı olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları:
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden gerekli kredi miktarında ders seçilir) Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
• Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
• Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,
• Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi almaları,

 


9. Ders Seçimi:
2013 - 2014 Eğitim - Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimlerini öğrenci numarasını ve kişisel şifrelerini kullanarak öğrenci giriş seçeneğinden yapılacaktır. Sistem üzerinden ders seçmeyen öğrenciler sınava giremez.

 


10. Kitapların alınması:
Ders seçimi yapan öğrenci seçmiş olduğu derslere ait çıktıyı sistem üzerinden alarak bölgelerinde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüğüne kitap çıktısıyla birlikte müracaat ederek kitaplarını halk eğitimi merkezi müdürlüğünden alacaklardır.

 


                                 IV. BÖLÜM S I N A V L A R

 


1. Sınav Şekli ve Tarihi
Açık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır. Sınavlarda;
• Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
• Her soru 4 seçeneklidir,
• Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
• Sınavda başarılı olabilmesi için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45 puanın alması gerekmektedir.

2. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
• Sınava Giriş Belgeleri www.aciklise.org sitesinde yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
• Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

3. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartınız varsa.
• Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi. (internetten alacağınız)
• Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
• Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
• Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 


4. Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aciklise.org adresinden öğrencilere duyurulacak olup, sınav sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi unutmayınız.


 

 
Reklam

aciklise-kitabi-musay-yayinlari

Flaş Duyurular

%100 Ders geçme garantisi.  Sadece AÖL Açık Lise Dersleri Veren Kurum. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 
Haber ve Duyurular
Okul Kodları AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN Ö.S.S. BAŞVURULARI İÇİN KULLANACAKLARI İLLERE GÖRE OKUL VE ALAN KODLARIAlan AdıAlan KoduGenel Kültür3283Gen Bilimleri1595Sosyal Bilimler2425Türkçe Matematik3303Yabancı Dil2761Sıra Noİl AdıOkul Kodu1 ADANA 0190042 ADIYAMAN 0290083 AFYONKARAHİSAR 0390034 AĞRI 0490075 AMASYA 0590026 ANKARA 0690067 ANTALYA 0790018 ARTVİN 0890059 AYDIN 09900910 BALIKESİR 10900311 BİLECİK 11900712 BİNGÖL 12900213 BİTLİS 13900614 BOLU 14900115 BURDUR 15900516 BURSA 16900917 ÇANAKKALE 17900418 ÇANKIRI 18900819 ÇORUM 19900320 DENİZLİ 20900621 DİYARBAKIR 21900122 EDİRNE 22900523 ELAZIĞ 23900924 ERZİNCAN 24900425 ERZURUM 25900826 ESKİŞEHİR 26900327 GAZİANTEP 27900728 GİRESUN 28900229 GÜMÜŞHANE 29900630 HAKKARİ 30900931 HATAY 31900432 ISPARTA 32900833 MERSİN33900334 İSTANBUL 34900735 İZMİR 35900236 KARS 36900637 KASTAMONU 37900138 KAYSERİ 38900539 KIRKLARELİ 39900940 KIRŞEHİR 40900341 KOCAELİ 419007Sıra Noİl AdıOkul Kodu42 KONYA 42900243 KÜTAHYA 43900644 MALATYA 44900145 MANİSA 45900546 KAHRAMANMARAŞ 46900947 MARDİN 47900448 MUĞLA 48900849 MUŞ 49900350 NEVŞEHİR 50900651 NİĞDE 51900152 ORDU 52900553 RİZE 53900954 SAKARYA 54900455 SAMSUN 55900856 SİİRT 56900357 SİNOP 57900758 SİVAS 58900259 TEKİRDAĞ 59900660 TOKAT 60900961 TRABZON 61900462 TUNCELİ 62900863 ŞANLIURFA 63900364 UŞAK 64900765 VAN 65900266 YOZGAT 66900667 ZONGULDAK 67900168 AKSARAY 68900569 BAYBURT 69900970 KARAMAN 70900371 KIRIKKALE 71900772 BATMAN 72900273 ŞIRNAK 73900674 BARTIN 74900175 ARDAHAN 75900576 IĞDIR 76900977 YALOVA 77900478 KARABÜK 78900879 KİLİS 79900380 OSMANİYE 80900681 DÜZCE 819001  DIŞ ÜLKELER919004 Devamı...

Televizyon ve Radyo Yayınları AOL Açık Öğretim Lisesi dersleri TRT-4 televizyonu ve radyosunda yayınlanmaktadır. Derslerin yayın saatlerini öğrenmek için tıklayınız.  Devamı...

Kampanya İçin Tıklayınız..!

ÖĞRENCİ GİRİŞİ AÖL Açık Öğretim Lisesi Sınav sonuçlarını, Sınav giriş yerlerini, Öğrenci ders seçimlerini, alan seçimlerinizi, şifrenizi ve adres bilgilerinizi değiştirebileceğiniz bölüm. Ayrıca her türlü bilgilerinizi yine bu bölümden güncelleyebilirsiniz.Öğrenci girişi için buraya tıklayınız.  Devamı...

İlayda Dershanesi Açık Lise Kursları Tıklayınız


Dershane Kurs Acik Lise Acik Ogretim Lisesi AOL AOL Gazete AOL Portal AOL Bilgilendirme AOL Yardimci Kitap AOL Kitap MAOL Meslek Lisesi ilkogretim Oyun