Yeni kayıt, Kayıt yenileme nasıl yapılır. Gerekli belgeler nelerdir ? PDF Yazdır E-posta

ıÜüİLK DEFA KAYIT OLACAKLAR İÇİN B A Ş V U R ULAR1-B A Ş V U R ULAR1) Açık Öğretim Lisesi 2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yeni Kayıt Başvuru
Tarihleri: 21 Ocak - 1 Şubat 2007
2) Başvuru Yeri: Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
3) Yeni Kayıt Başvuru Ücreti :70.00YTL
4) Başvuru Ücretinin Yatırılması : Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler T.C. Ziraat
Bankası, Halkbankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden T.C. kimlik numarası belirtilerek kayıt ücretini yatırılacaklardır.

LÜTFEN DİKKAT!
YENİ KAYIT VEYA KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
ADI ALTINDA BANKA HESABINA YANLIŞ VEYA ÇİFT YATIRILAN ÜCRETLER, GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN İADE EDİLMEZ.
ÖNEMLİ
Açık Öğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler www.aciklise.net  internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER

25 Şubat – 07 Mart 2008 : 2007-2008 II. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri.
17-18 Mayıs 2008 : 2007-2008 II. Dönem Sınavları

I. BÖLÜM
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

1) Yeni Kayıt Tarihleri ve Yeri: Açık Öğretim Lisesi 2007–2008 eğitim öğretim yılı 2. dönem yenikayıt iş ve işlemleri 21 Ocak - 1 Şubat 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak görevlendirilen
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

2) Açık Öğretim Lisesi’ne Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesinde üst yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

·   İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

·        Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgesinde İlköğretim okulu/ortaokul
mezunu düzeyindedir diye belirtilenler.

·        Liseden tasdikname ile ayrılanlar

·        Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programına kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerden;
kayıt döneminde cezaevinde olanlar ile askerliğini yapmakta olanlar,

Açık Öğretim Lisesine başvurabilirler.

ÖNEMLİ: Açık Öğretim Lisesine sadece İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar müracaat edebilir. Yeni kayıt şartlarında değişiklik olması durumunda ara sınıflarla ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır.

3) Kayıt Başvuru Evrakları:

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;

·        Nüfus cüzdanının fotokopisi

·      Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

 ·        İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp
Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,

·       Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

·      Öğrenci yeni kayıt raporu ( Halk Eğitim Merkezinden Kayıt Esnasında Alınacaktır. )

II. BÖLÜM
KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER

1) . Denklik İşlemleri:Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
Denklik işlemleri yurt içinde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve illerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlarında, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerden; ilköğretim okulu mezunu, öğrencisi olanların kaydı yapılır.

2). Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
Terörle mücadele gazilerimiz, eşleri ve çocuklarından,
Terörle mücadelede şehit düşenlerin eşleri ve çocuklarından,
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimiz ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derece yakınlarından,
2828 sayılı Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında ve Adalet Bakanlığına bağlı Çocuk
Islahevindeki çocuklardan,
Ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden
Durumlarını belgelendirmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca diploma harcı dışında,
kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmamaktadır.

3). Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse, Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa, Diplomanın aslı verilmemişse,
İnternet ortamında gerekse Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru formu doldurulup verilmişse,
Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar
Kayıtlar kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
ÖNEMLİ
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık Öğretim Lisesi kayıt kabul komisyonu tarafından Kayıt başvuru evrakları incelendikten sonra Açık Öğretim
Lisesi Müdürlüğünce kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği
tamamlanmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Bu durumdaki öğrenciye kaydının
kabul
edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilmektedir.
Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik evraklarını tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesine kaydı
kabul
edilen öğrencilerin listesi

www.aciklise.net  internet adresinde yayınlanacaktır.
Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınamamaktadır.

4). Askerlik Ertelemesi:
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.

5). Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:Özürlü öğrenciler kayıt formu üzerinde özür gruplarını işaretleyerek özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt
sırasında vermeleri gerekmektedir.
Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Müdürlüğümüze
yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.
Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile açık öğretim bürolarından alabilirler.

6). Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Kaydı Dondurulmuş Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Kaydı Silinmiş Öğrenci: Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim
Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.
I

II. BÖLÜM
ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ
1).

Öğretim Sistemi Ve Ders Seçimia. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
b. Açık Öğretim Lisesinde 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.
c. İlköğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar 4 yıllık sisteme dahildir.
d. Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.
Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erişmek için, bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar. Ortak derslerden
ise başarılı ya da üç kez sınava girerek muaf olurlar. (Dil ve Anlatım dersi hariç) Mezuniyet
kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir.
e. Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, İstedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.
f. Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kayıt yaptıran öğrenciler sadece bu dönem ders seçmeyeceklerdir. Bu öğrencilerin dersleri sistem tarafından
atanacaktır.

2). Ortak Dersler:a. Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
b. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse
tekrar alınabilir.
c. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

3). Seçmeli Dersler:Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

4). Alan Dersleri:Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli alan kredilerini tamamlamaları gerekmektedir.

5). Kredi:
Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir.
a. Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
b. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
c. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

6). Mezuniyet Kredisi:1-İlk öğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar;

a. Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programı mezuniyet kredisi "192"dir.
b. Genel Kültür alanı dışında bir alandan mezun olmak isteyenlerin istedikleri alana ait kredinin en
az 80 olması gerekmektedir.

7). Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:

·        Sosyal Bilimler Alanı

·        Türkçe-Matematik Alanı

·        Fen Bilimleri Alanı

·        Yabancı Dil Alanı

·        Genel Kültür Alanı

8). Alan Tercihinin Yapılmasıa. Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı önemli rol oynamaktadır.
b. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde internet
üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri
kabul
edilmez.
c. Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
9). Açık Öğretim Lisesi İçin Mezuniyet İartları
İlköğretim okulu-ortaokul mezunu öğrencilerin;
Bu öğrenciler 4 (dört) yıllık sisteme tabi olup,
1. Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
2. Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
3. Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden
gerekli kredi miktarında ders seçilir). Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
olmaması nedeniyle mutlaka baŞarılması gerekmektedir.
4. Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
5. Alan derslerinin tamamının sınavına girilmiş olunması,IV. BÖLÜM
S I N A V L A R

1)- Sınav Şekli ve TarihiAçık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
Sınavlarda;
a. Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
b. Her soru 4 seçeneklidir,
c. Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
d. Sınavda başarılı olabilmeniz için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap vererek 45 puan almanız
gerekmektedir.

2). Sınava Giriş Belgelerinin Alınmasıa. Sınava Giriş Belgeniz www.aciklise.net yayınlanacaktır. Bu adresten alacağınız bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
b. Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz
yeri mutlaka görünüz.

3). Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
a. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı.
b. Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi.
c. Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).

d. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
e. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
f. Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

4). Sınavların DeğerlendirilmesiSınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle
sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5). Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aciklise.net adresinden öğrencilere duyurulacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARA

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARA

Açık Öğretim Liseleri İrtibat Telefonları:Ders Kredi Bilgileri : 0 312 497 41 00, 41 01, 40 97 , 40 30,
Kayıt Kabul : 0 312 497 41 76
Genel Lise Çıkma : 0 312 497 41 16
Genel Lise Tasdikname,
Tasdikname Kayıp Belgesi ve
Öğrenci Belgesi : 0 312 497 41 31
Diploma : 0 312 497 40 88
0 312 497 41 10
0 312 497 40 86
Yurtdışı Programı : 0 312 497 40 80
Kılavuz : 0 312 497 40 89
Açık Öğretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 77
İletişim, Rehberlik ve Elektronik
Posta ile Bilgi Edinme Birimi : 0312 497 41 08

Mesleki Açık Öğretim Liseleri İrtibat Telefonları:Endüstri Meslek Lisesi : 0 312 497 41 64, 41 02
Ticaret Meslek Lisesi : 0 312 497 41 58
: 0 312 49 740 00 / 44 37
Kız Meslek Lisesi : 0 312 497 40 31
: 0312 497 40 00 / 44 26
İmam Hatip Lisesi : 0 312 497 41 59
MAOL Çıkma : 0 312 497 40 00 / 44 45
MAOL Tasdikname : 0 312 497 40 00 / 44 28
MAOL Diploma : 0 312 497 41 10
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 61
Bilgi Edinme Birimi : 0 312 497 41 05

BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)www.basbakanlik.gov.tr
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp
  

 

 
< Önceki   Sonraki >
Reklam

aciklise-kitabi-musay-yayinlari

Flaş Duyurular

%100 Ders geçme garantisi.  Sadece AÖL Açık Lise Dersleri Veren Kurum. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 
Haber ve Duyurular
Okul Kodları AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN Ö.S.S. BAŞVURULARI İÇİN KULLANACAKLARI İLLERE GÖRE OKUL VE ALAN KODLARIAlan AdıAlan KoduGenel Kültür3283Gen Bilimleri1595Sosyal Bilimler2425Türkçe Matematik3303Yabancı Dil2761Sıra Noİl AdıOkul Kodu1 ADANA 0190042 ADIYAMAN 0290083 AFYONKARAHİSAR 0390034 AĞRI 0490075 AMASYA 0590026 ANKARA 0690067 ANTALYA 0790018 ARTVİN 0890059 AYDIN 09900910 BALIKESİR 10900311 BİLECİK 11900712 BİNGÖL 12900213 BİTLİS 13900614 BOLU 14900115 BURDUR 15900516 BURSA 16900917 ÇANAKKALE 17900418 ÇANKIRI 18900819 ÇORUM 19900320 DENİZLİ 20900621 DİYARBAKIR 21900122 EDİRNE 22900523 ELAZIĞ 23900924 ERZİNCAN 24900425 ERZURUM 25900826 ESKİŞEHİR 26900327 GAZİANTEP 27900728 GİRESUN 28900229 GÜMÜŞHANE 29900630 HAKKARİ 30900931 HATAY 31900432 ISPARTA 32900833 MERSİN33900334 İSTANBUL 34900735 İZMİR 35900236 KARS 36900637 KASTAMONU 37900138 KAYSERİ 38900539 KIRKLARELİ 39900940 KIRŞEHİR 40900341 KOCAELİ 419007Sıra Noİl AdıOkul Kodu42 KONYA 42900243 KÜTAHYA 43900644 MALATYA 44900145 MANİSA 45900546 KAHRAMANMARAŞ 46900947 MARDİN 47900448 MUĞLA 48900849 MUŞ 49900350 NEVŞEHİR 50900651 NİĞDE 51900152 ORDU 52900553 RİZE 53900954 SAKARYA 54900455 SAMSUN 55900856 SİİRT 56900357 SİNOP 57900758 SİVAS 58900259 TEKİRDAĞ 59900660 TOKAT 60900961 TRABZON 61900462 TUNCELİ 62900863 ŞANLIURFA 63900364 UŞAK 64900765 VAN 65900266 YOZGAT 66900667 ZONGULDAK 67900168 AKSARAY 68900569 BAYBURT 69900970 KARAMAN 70900371 KIRIKKALE 71900772 BATMAN 72900273 ŞIRNAK 73900674 BARTIN 74900175 ARDAHAN 75900576 IĞDIR 76900977 YALOVA 77900478 KARABÜK 78900879 KİLİS 79900380 OSMANİYE 80900681 DÜZCE 819001  DIŞ ÜLKELER919004 Devamı...

Televizyon ve Radyo Yayınları AOL Açık Öğretim Lisesi dersleri TRT-4 televizyonu ve radyosunda yayınlanmaktadır. Derslerin yayın saatlerini öğrenmek için tıklayınız.  Devamı...

Kampanya İçin Tıklayınız..!

ÖĞRENCİ GİRİŞİ AÖL Açık Öğretim Lisesi Sınav sonuçlarını, Sınav giriş yerlerini, Öğrenci ders seçimlerini, alan seçimlerinizi, şifrenizi ve adres bilgilerinizi değiştirebileceğiniz bölüm. Ayrıca her türlü bilgilerinizi yine bu bölümden güncelleyebilirsiniz.Öğrenci girişi için buraya tıklayınız.  Devamı...

İlayda Dershanesi Açık Lise Kursları Tıklayınız


Dershane Kurs Acik Lise Acik Ogretim Lisesi AOL AOL Gazete AOL Portal AOL Bilgilendirme AOL Yardimci Kitap AOL Kitap MAOL Meslek Lisesi ilkogretim Oyun